O FIRMĚ

Obchodní firma AVOWERK Brno vznikla začátkem roku 1995 a její společníci navázali na dřívější mnohaleté působení v oblasti výroby nářadí. Během naší existence bylo realizováno několik stovek obchodních případů jak v oblasti výroby vlastního nářadí, tak i v oblasti výroby strojírenských dílů, kooperací a pod.

Předmětem naší činnosti jsou následující oblasti:

 • konstrukce a výroba tvářecích nástrojů
 • konstrukce a výroba forem pro technické výlisky z plastu, případně z pryže
 • konstrukce a výroba přípravků
 • konstrukce a výroba měřidel
 • konstrukce a výroba řezných nástrojů
 • výroba dílů vstřikováním, příp. tvářením
 • výroba dílů obráběním na klasických strojích
 • výroba dílů obráběním na CNC strojích
 • kooperace v oblasti strojírenské výroby
 • nástrojařské práce
 • modernizace obráběcích strojů instalací digitálního odměřování
 • poradenství v oblasti konstrukce a výroby nástrojů, včetně případného vývoje

Firma funguje jako společnost podnikatelů, má v současné době tři společníky a průměrný roční obrat se pohybuje na úrovni 10 mil. Kč.